07 de març 2014

De nit a Tortosa. "Ara és de dia a Austràlia?", pregunta mon fill. Sempre és de dia en algun lloc. 
Saviesa.