18 de març 2014

Pronoms com tothom de vegades embafen.