04 d’octubre 2010

Desdefinicions (167)

obaga general. Ombra, foscor que amaneça la societat.
llaviratori. Lloc on investigar besos.
coMunichar-se. Parlar amb una certa ciutat alemanya.