25 de juny 2007

Desdefinicions IX

equibocar-se. Besar a la boca de la persona que no tocava per error; excusa que no et salva d’una bona bronca de la teva parella.

martiritzar. Fer sofrir, fer patir un mar, com estem fent amb el pobre Mediterrani.

comandànsia. Desig vehement per manar que manifestes alguns cabdills militars o polítics.

intelegència. Capacitat reduïda de pensar que resulta de veure, especialment, segons quins programes de televisió.