04 d’agost 2009

Premi jocs literaris d'agost


Tampoc, a l'agost els jocs literaris tampoc s'agafen vacances, i continuen amb ganes de combinar llibres i entreteniment.

Tal com vaig fer al juliol, aquest mes tornaré a sortejar entre tothom que hagi encertat algun dels jocs (més encerts, més números) un premi molt especial: un lot de llibres enviat i dedicat pels mateixos autors i autores, i que estarà integrat per:

I de postres el CD Temptacions, de Robert Bonet, del qual ja us vaig fer un tast dissabte.

El termini per a participar a qualsevol dels jocs del mes de maig acabarà l'1 de setembre. L'endemà faré el sorteig entre tothom que encerti algun dels jocs.