17 d’abril 2014

L'alfabet roig, de M. Josepa Ribera