02 d’abril 2014

Llegir contes a nens com si fossin adults; llegir contes a adults com si fossin nens.

Escoltar nens com si fossin adults; escoltar adults com si fossin nens.