31 de gener 2021

Completeu amb la paraula que hi falta

 La servitud dels termòstats:

la xxxxxxx dels termòmetres.

.

En aquests enllaços podeu veure les propostes a twitter i facebook.