04 de gener 2022

prejutjar una relació

 

Excessivament aparent la cordialitat del teleoperador. Potser prejutjo aquesta relació nostra d'escassos tres segons.