13 d’octubre 2021

L'espectacle de la vida, el primer comprador' Rebre notícies de la primera venda d'un nou llibre.

L'espectacle de la vida arriba a les primeres mans lectores, acompanyat del llibre d'un company de lletres