17 de setembre 2012

Desdefinicions (246)


escollaritzar. Posar frens, voler controlar l’escolaritat.