06 de setembre 2012

Olor madura i verda d'arròs
que pinta de color el Delta.