19 d’agost 2015

Tots els daus estan marcats; per molt que tiris mai no surt el set.