03 de novembre 2013

felicitat

Els diners no compren la felicitat; la devaluen.