16 de novembre 2022

Al Papúa Poètica


 Demà 17 de novembre, torno al Papúa Poètica de L'Ampolla, que organitza l'escriptor Paul Martín, al pau Papúa. 

Aquest cop, Coia Valls presentarà el seu llibre L'alquímia de la vida, i recitarà textos juntament amb Xulio Ricardo Trigo, Emigdi Subirats, Paul Martín i jo mateix.

I al final, com sempre, la secció de micro obert.

Un vespre amb literatura i amics; què més vull?