02 de desembre 2022

Aquell moment

Aquell moment en què ton fill està al camp, et busca amb la mirada a la grada, i et saluda.