15 d’agost 2018

Què llegiríeu abans, un poema declarat d'interès públic, o zona catastròfica?