20 de maig 2020

A mig camí de la incertesa. Lectura del conte Ningú

Lectura del conte Ningú, inclòs al recull A mig camí de la incertesa (Conssetània Edicions 2020)