07 d’octubre 2011

Cares del món (221)

Gerard Climent ha trobat aquestes garrofetes que somriuen, ique afegeixo a la col·lecció de Cares del món.