07 de gener 2012

Capses de cartró buides esperen el seu trasllat al contenidor de reciclatge. Records plens de regals es desen amb tendresa.