30 de maig 2023

Acabeu la frase

 Compra petites dosis de felicitat en un mercat de segona mà, i li pregunta al venedor...

(podeu llegir les propostes de finals fetes a facebook)


 La boira espessa fa que l’aeroport s’aturi. Trenta vols sortiran amb retard, però...

(Podeu llegir els finals proposats a facebook)