19 de novembre 2007

Dos portals literaris ebrencs: Beaba i Llibresebrencs

Els autors ebrencs ens podem considerar afortunats per la simple existència d'aquestes dues webs: Beaba i Llibresebrencs.
Beaba és una web de literatura catalana i valenciana de les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Matarranya, Ports i Maestrat, és a dir, l'àmbit geogràfic que abraça el dialecte tortosí, creat i mantingut pel Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC. Aquesta web ha fet una gran tasca enciclopèdica d'emmagatzemar informació de 330 autores i autors d'aquest àmbit geogràfic, per la qual cosa el seu fons té gran valor.

Llibresebrencs vol ser el portal de difusió dels llibres que parlin de les comarques ebrenques (Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Maestrat) i dels autors que siguin d'aquesta comarques o que hi estigui directament vinculats. La seva activitat se centra bàsicament en donar a conèixer totes les activitats literàries, a través de la web i d'un butlletí informatiu mitjançant correu electrònic.

En definitiva, aquests dos portals es complement a la perfecció i s'han convertit en una gran eina per a crear la consciència de col·lectivitat i de difondre i promoure la nostra literatura.

Moltes gràcies a tots dos.

Cap comentari: